Mai IGE
Az Istentől kapott életcél ára (2)

„… többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben.” (2Korinthus 11:23)

Másodszor ott van a folyamat közbeni ár. Mind szeretnénk azt, amit a sikeres emberek elértek. A gond csak az, hogy nem vagyunk hajlandók megfizetni az árat, amit ők megfizettek az elinduláskor, és amit fizetnek azóta is folyamatosan. Pál nyíltan elmondja, mi áll sikere mögött: „… többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól ötször kaptam negyven botütést egy híján, háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy éjt és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.” (2Korinthus 11:23-28). A legtöbbünknek van némi ködös elképzelése arról, hogy egy napon majd áldozatot kell hoznunk, de hamarabb kell megfizetnünk az árat, mint gondolnánk. Erre sokan nem számítanak, és amikor bekövetkezik, elcsüggednek. Mások ilyenkor félreteszik álmaikat. Vannak, akik teljesen feladják. A kérdés, amire válaszolnod kell, ez: „Huszonöt év múlva miről fogom kívánni, hogy bárcsak megtettem volna ma?” Ez az ára az Istentől kapott életcélnak!

Forrás:www.maiige.hu
Támogatás

Köszönjük
2013. április 26. szombat 16 óra Istentisztelet

2013. május 3. szombat 18 óra Istentisztelet

   

Bűnvallás felkészítő 2010

A 2010-es bűnvallás előkészítő hangfelvételei

A hangfelvétel lejátszása  

Első rész - Mi a bűn?
Kósa Károly, 2010.03.01 - 53'

     
A hangfelvétel lejátszása  

Második rész - Szexuális bűnök
Kósa Károly, 2010.03.22 - 60'

     
A hangfelvétel lejátszása   Harmadik rész - Szellemi és okkult bűnök
Kósa Károly, 2010.04.05 - 91'
     
A hangfelvétel lejátszása   Negyedik rész - Érzelmi és indulati bűnök
Kósa Károly, 2010.04.19 - 76'
     
A hangfelvétel lejátszása   Ötödik rész - A nyelv és a beszéd bűnei
Kósa Károly, 2010.04.26 - 76'